Spring naar inhoud

In augustus is het altijd goed vogelen in de kop van Noord-Holland. De bollenvelden zijn dan onder water gezet en de trek van steltlopers uit noordelijke streken is volop aan de gang. Een ideale combinatie om leuke soorten te zien. De bollenvelden worden onder water gezet om ze vrij te maken van aaltjes, onkruid en bollenresten. Het water trekt muggen en watervlooien aan en daar maken vogels dankbaar gebruik van.

Op zaterdagochtend vroeg vertrokken om eerst de sporenkievit te bekijken, die zich al enkele dagen ophoudt. De sporenkievit is in Nederland een zeer zeldzame dwaalgast uit oostelijke streken. 

Sporenkievit
Sporenkievit

Daarna de verschillende bollenvelden afgereden om te speuren naar leuke soorten. Gelukkig was ook de lachmeeuw weer aanwezig, een jaarlijkse pleisteraar in deze contreien. De soortenlijst breidde zich verder uit naar lepelaar, witgat, bosruiter, oeverloper, krombekstrandloper, grutto, watersnip, kemphaan en groenpootruiter.

Lachmeeuw
Lachmeeuw
Bosruiter
Bosruiter
Kemphaan
Kemphaan
Watersnip
Watersnip
Oeverloper
Oeverloper
Witgat
Witgat
Witte kwikstaart (juv.)
Witte kwikstaart (juv.)

Daarna nog even doorgereden naar de grote kolonie grote sterns bij Petten. Duizenden vogels nestelen hier op een klein eilandje. De jonge sterns zijn al bijna groot en worden volop gevoed.

Grote stern
Grote stern
Grote stern
Grote stern

Tenslotte weer teruggereden naar Balgzand, waar een terekruiter werd gemeld. Hij was verrassend moeilijk te vinden tussen de vele tureluurs, maar uiteindelijk vond ik hem terug, voor mij een nieuwe soort en een mooie dagafsluiter.

Terekruiter
Terekruiter

Share This:

Van 16 t/m 19 juli was ik in de Eifel om vlinders te fotograferen. Ik was vooral op zoek naar nieuwe soorten. Het vlinderseizoen leek echter al enigszins voorbij te zijn: weinig soorten op de bekende plekken Monschau en Irrhausen en de meeste exemplaren waren erg afgevlogen. Misschien een gevolg van de droogte, want half juli zou normaal gesproken een goede periode zijn om de Eifel-soorten te zien.

Een uitstapje naar Blankenheim maakte veel goed, op de nog wel groene kalkgraslanden veel dambordjes, bleek blauwtjes en enkele andere soorten. Een gele luzernevlinder bleef even mooi poseren.

Zwartsprietdikkopje
Zwartsprietdikkopje
Kommavlinder
Kommavlinder
Kleine vuurvlinder
Kleine vuurvlinder
Gele luzernevlinder
Gele luzernevlinder
Geelsprietdikkopje
Geelsprietdikkopje
Bleek blauwtje
Bleek blauwtje
Bleek blauwtje
Bleek blauwtje
Koninginnepage
Koninginnepage

 

Bij Nettersheim tenslotte heb ik toch nog twee voor mij nieuwe soorten kunnen zien: zomererebia en tweekleurig hooibeestje.

Zomererebia
Zomererebia
Tweekleurig hooibeestje
Tweekleurig hooibeestje

 

 

Share This:

1

De kleine tanglibel zie je vaak in het buitenland langs snelstromend water. Vlak over de grens in België en Duitsland kun je hem al tegenkomen, maar soms maakt hij uitstapjes naar Brabant of Limburg, vooral waar natuurgebieden de grens overschrijden. Zo zijn langs de grensrivier Worm bij Kerkrade deze zomer enkele exemplaren te zien, misschien het begin van een Nederlandse populatie.

Kleine tanglibel
Kleine tanglibel

 

Omdat ik toch in Zuid-limburg was ben ik ook nog even langsgegaan bij de gaffelwaterjuffers in Cottengen. Voor mij een nieuwe soort die alleen in Zeeland en Limburg te zien is bij kleine poeltjes.

Gaffelwaterjuffer
Gaffelwaterjuffer

GaffelwaterjufferGaffelwaterjuffer

 

Share This:

In de tweede helft van mei op vakantie in de Spaanse pyreneeën, qua vlinders en vogels kun je dan van alles tegenkomen. Uiteindelijk heb ik de meeste nieuwe soorten gezien in de prachtige natuur rondom ons vakantiehuis. Wat vlinders betreft waren dat 5 soorten blauwtjes, 4 soorten parelmoervlinders (waaronder de zeldzame toortsparelmoervlinder) en nog 7 andere soorten. Ook de prachtige spaanse parelmoervlinder, die bovenaan mijn lijst stond.

Juseü (Huesca)
Juseü (Huesca)
Spaans icarusblauwtje
Spaans icarusblauwtje
Zuidelijk dwergblauwtje
Zuidelijk dwergblauwtje
Spaans klein tijmblauwtje
Spaans klein tijmblauwtje
Spaans bloemenblauwtje
Spaans bloemenblauwtje
Adonisblauwtje
Adonisblauwtje
Zuidelijke luzernevlinder
Zuidelijke luzernevlinder
Spaanse pijpbloemvlinder
Spaanse pijpbloemvlinder
Spaans oranje zandoogje
Spaans oranje zandoogje
Spaanse koningspage
Spaanse koningspage
Groot geaderd witje
Groot geaderd witje
Blauwe ijsvogelvlinder
Blauwe ijsvogelvlinder
Toortsparelmoervlinder
Toortsparelmoervlinder
Toortsparelmoervlinder
Toortsparelmoervlinder
Moerasparelmoervlinder
Moerasparelmoervlinder
Moerasparelmoervlinder
Moerasparelmoervlinder
Knoopkruidparelmoervlinder (onder)
Knoopkruidparelmoervlinder (onder)

De vogels rondom het vakantiehuis waren talrijk en makkelijk waar te nemen aangezien het broedtijd was. 's Morgens werden we gewekt door de zang van vele nachtegalen en wielewalen. In het dorp bleek de blauwe rotslijster te broeden en in de omgeving de roodkopklauwier. Bijeneter, grauwe gors, europese kanarie en zwarte roodstaart waren talrijk als broedvogel.

Bijeneter
Bijeneter
Blauwe rotslijster
Blauwe rotslijster
Europese kanarie
Europese kanarie
Roodkopklauwier
Roodkopklauwier
Grauwe gors
Grauwe gors

Een uitstapje naar een steppegebied ten zuiden van Monzón leverde veel nieuwe soorten op: kleine torenvalk, rotsmus, griel, westelijke blonde tapuit, kortteenleeuwerik en kalanderleeuwerik. Niet alle soorten waren goed te fotograferen want ver weg.

Zwarte wouw
Zwarte wouw
Steenuil
Steenuil
Ooievaar
Ooievaar
Kuifleeuwerik
Kuifleeuwerik
Kortteenleeuwerik
Kortteenleeuwerik
Hop
Hop
Grauwe klauwier
Grauwe klauwier
Westelijke blonde tapuit (vrouw)
Westelijke blonde tapuit (vrouw)
Westelijke blonde tapuit (man)
Westelijke blonde tapuit (man)

Share This:

Voor vlinderliefhebbers is Limburg een waar paradijs, er komen veel soorten voor die elders in Nederland afwezig zijn. Het gaat dan vaak om zuidelijkere soorten waarvan Limburg de noordelijke grens is van hun verspreidingsgebied.

Het staartblauwtje is een soort die maar zelden in Limburg te zien is, het gaat dan om zwervende exemplaren. Vorig jaar en in dit jaar in het voorjaar waren enkele vlinders in Limburg gesignaleerd en blijkbaar hebben ze zich voortgepland, want dit jaar is in een veld bij Posterholt een heuse populatie aanwezig van de tweede generatie. Een nieuw soort voor Nederland dus.

Staartblauwtje
Staartblauwtje

Het staartblauwtje is een kleine vlinder en viel hierdoor duidelijk op naast de ook aanwezige icarusblauwtjes. Het waren verse exemplaren met nog een duidelijk aanwezig 'staartje'.

Staartblauwtje
Staartblauwtje

Ook in flinke aantallen aanwezig was de bruine daguil, een dagactieve nachtvlinder.

 

Bruine daguil
Bruine daguil

Na de staartblauwtjes waagde ik mijn geluk in de bebouwde kom van Posterholt, waar het scheefbloemwitje gezien wordt. Ook zo'n soort die zich sterk Noordelijk uitbreid en pas sinds vorig jaar in Nederland aanwezig is.

Het scheefbloemwitje is echt een tuinsoort en dus gebonden aan huizen. Om daar daar bijzondere soorten te zoeken heeft altijd iets genants: het voelt niet helemaal okee om twee uur in diverse voortuinen te lopen speuren naar een 'afwijkend klein koolwitje'. Laat staan fotograferen...

Gelukkig kreeg ik voor dat laatste de kans op een braakliggend veldje naast enkele huizen. Een scheefbloemwitje bleef daar even mooi poseren zodat ik ongegeneerd een foto kon maken.

Scheefbloemwitje
Scheefbloemwitje

Klein koolwitje

Share This:

Een dagje naar de Weerribben leverde een aantal leuke verrassingen op. Zoals meestal begon ik vroeg in het Woldlakebos aan de zuidkant. Tijdens een wandeling richting het noorden zag ik al veel soorten heidelibellen, pantserjuffersvuurlibelgevlekte glanslibel, grote weerschijnvlinder en zilveren maan.

Bloedrode heidelibel (man)
Bloedrode heidelibel (man)
Steenrode heidelibel (vrouw)
Steenrode heidelibel (vrouw)
Vuurlibel
Vuurlibel
Gevlekte glanslibel
Gevlekte glanslibel
Gewone pantserjuffer (parend)
Gewone pantserjuffer (parend)

Aan de noordkant was het rustiger, maar daar onverwacht mijn eerste grote vuurvlinder gezien, een foto maken lukte nog net. Deze zeer zeldzame vlinder lijkt zich in de Weerribben uit te breiden. Dat is goed nieuws, want de ondersoort batava waar het hier om gaat komt nergens anders ter wereld voor.

Grote vuurvlinder (vrouw)
Grote vuurvlinder (vrouw)

In de middag kwam echter de grootste verrassing. Een laatste wandeling bracht me bij een veldje waar het bleek te wemelen van de zilveren manen, op een toch betrekkelijk klein gebied. Je hoefde geen moeite te doen om deze sierlijk vliegende kleine vlinders op de foto te krijgen.

Zilveren maan
Zilveren maan
Zilveren maan
Zilveren maan

In dit veldje werd ik ook verrast door een muskusboktor en een grote groene sabelsprinkhaan, reusachtige insecten die vlak na elkaar langzaam omhoog klommen in het gras, om vervolgens weg te vliegen.

Muskusboktor
Muskusboktor
Grote groene sabelsprinkhaan
Grote groene sabelsprinkhaan

Share This:

Een weekje vakantie in Zuid-Limburg is een mooie gelegenheid om enkele locaties af te gaan om naar voor Nederland unieke vlindersoorten op zoek te gaan. Het weekend van 8 en 9 juli was het warm en vlogen de vlinders volop.

Van het dwergblauwtje is voor het eerst sinds lange tijd weer een kleine populatie aanwezig in Nederland. Dit kleine vlindertje zet haar eitjes af op de wondklaver.

Dwergblauwtje op wondklaver
Dwergblauwtje op wondklaver
Leefgebied dwergblauwtje
Leefgebied dwergblauwtje

Op de Sint-Pietersberg waren het kaasjeskruiddikkopje en bruin dikkopje in behoorlijke aantallen aanwezig, voor beide soorten dus een tweede generatie. De eerste generatie vloog in mei. Het kaasjeskruiddikkopje was voor mij een nieuwe soort in Nederland. Ook boswitje, koninginnepage en klaverblauwtje vlogen hier, naast vele algemenere soorten.

Bruin dikkopje
Bruin dikkopje
Kaasjeskruiddikkopje
Kaasjeskruiddikkopje
Kaasjeskruid
Kaasjeskruid

 

Kaasjeskruiddikkopje
Kaasjeskruiddikkopje

 

Share This:

Na een aantal dagen regen beloofde het weer wat verbetering. In ieder geval in de ochtend, dus ik was al vroeg op pad gegaan naar het Brabantse Kampina. Het bleek geen slechte keuze, want de vlinders vlogen volop. Uiteindelijk heb ik bijna 20 soorten gezien. Prachtige verse landkaartjes, heideblauwtjes en oranje zandoogjes. Verder ijsvogelvlinders, die dit seizoen in groten getale lijken te vliegen, bruin zandoogje, bont zandoogjehooibeestje, atalanta, dagpauwoog, gehakkelde aureliagroot dikkopje, klein koolwitje, eikenpage.

En gelukkig ook de grote weerschijnvlinder, een soort waar ik speciaal voor gekomen was. Na twee seizoen vergeefs gezocht te hebben in De Bruuk bij Groesbeek, had ik vandaag meer geluk. Na drie uur lopen zag ik plotseling deze vlinder met zijn typische vlucht voorbij vliegen en hij landde vlak voor me op het pad. Later nog een serie foto's kunnen maken bij de boom waar hij langdurig op bleef zitten om de boomsappen in zich op te nemen.

Grote weerschijnvlinder
Grote weerschijnvlinder (man)
Grote weerschijnvlinder
Grote weerschijnvlinder (man)
Grote weerschijnvlinder (vrouw)
Grote weerschijnvlinder (vrouw)
Dagpauwoog en grote keizerlibel
Dagpauwoog en grote keizerlibel
Oranje zandoogje
Oranje zandoogje
Oranje zandoogje
Oranje zandoogje
Bruin zandoogje
Bruin zandoogje
Koevinkje
Koevinkje
Bont zandoogje
Bont zandoogje
Landkaartje
Landkaartje
Klein koolwitje
Klein koolwitje
Heideblauwtje (vrouw)
Heideblauwtje (vrouw)
Gehakkelde aurelia
Gehakkelde aurelia
Atalanta
Atalanta
Eikenpage
Eikenpage
Bruine kikker
Bruine kikker

 

Roodpootschildwants
Roodpootschildwants

Share This:

Nederland kent nog drie soorten zeldzame veenvlinders. Alle drie de soorten zijn afhankelijk van hoogveen en in Drenthe te vinden, soms ook nog in Groningen. Het veenhooibeestje is in het Fochteloërveen gelukkig aan een opmars bezig, de andere twee soorten zijn de laatste jaren helaas van veel voormalige vliegplekken verdwenen.

Het veenbesblauwtje is erg kwetsbaar en vliegt maar kort. Het gebied waar hij nog vliegt is klein. De vlinders vliegen al vroeg op de dag. Na enkele uren wachten aan de rand van het gebied kwamen enkele exemplaren gelukkig redelijk dichtbij zitten zodat ze te goed te bekijken waren.

Veenbesblauwtje
Veenbesblauwtje
Veenbesblauwtje
Veenbesblauwtje

De veenbesparelmoervlinder is afhankelijk van hoogveentjes in het bos en heeft als waardplant eigenlijk alleen de veenbes. Vanwege de warmte op het moment dat ik er was vlogen er vele exemplaren, ik telde er zeker 30. Ze gingen zelden zitten, maar opnieuw bleek dat geduld soms wel beloond wordt.

Veenbesparelmoervlinder
Veenbesparelmoervlinder
Veenbesparelmoervlinder
Veenbesparelmoervlinder
Veenbesparelmoervlinder
Veenbesparelmoervlinder

Het veenhooibeestje tenslotte bleek in groten getale aanwezig in het Fochteloërveen, Ik was er maar even, maar zag toch vele tientallen exemplaren op een beperkt terrein. Blijkbaar vindt deze mooie soort hier de ideale leefomstandigheden, laten we hopen dat dit zo blijft.

Veenhooibeestje
Veenhooibeestje

Naast deze zeldzame veenvlinders, die nu juist hun hoogtepunt hebben qua vliegtijd, was voor andere vlindersoorten duidelijk de junidip aangebroken. De enige andere soort die ik kon waarnemen was het groot dikkopje.

Groot dikkopje
Groot dikkopje

Share This:

De Weerribben in Overijssel is een van de libellenrijkste gebieden van Nederland. Op een warme ochtend langs het Steenwijks kanaal leek het soms net een sprinkhanenplaag waar ik doorheen moest lopen. Veel libellensoorten die in de rest van Nederland behoorlijk zeldzaam zijn, komen in de Weerribben redelijk talrijk voor.

Ik begon om 8 uur bij het Woldlakebos, waar opvallend veel vroege glazenmakers aanwezig waren, ik telde er honderden. Samen met de glassnijder is dit de vroegst vliegende glazenmaker. Hun andere familieleden vliegen pas vanaf juli en augustus.

Vroege glazenmaker
Vroege glazenmaker
Glassnijder
Glassnijder

Ook veel bruine korenboutenviervlekken en gewone oeverlibellen.

Bruine korenbout (vrouw)
Bruine korenbout (vrouw)
Bruine korenbout (man)
Bruine korenbout (man)
Uitsluipende gewone oeverlibel (vrouw)
Uitsluipende gewone oeverlibel (vrouw)
Variabele waterjuffer
Variabele waterjuffer

Langs het Steenwijks kanaal was het vanwege de grote aantallen libellen nog lastig om de gevlekte witsnuitlibellen er tussenuit te halen. Door de warmte blijven ze ook minder goed zitten.

Gevlekte witsnuitlibel (jong mannetje)
Gevlekte witsnuitlibel (jong mannetje)
Gevlekte witsnuitlibel (man)
Gevlekte witsnuitlibel (man)

Bij de bekende libellenvlonder natuurlijk de nodige sierlijke witsnuitlibellen, een zeldzame soort die een aantal jaar geleden voor het eerst hier werd ontdekt en zich sindsdien langzaam uitbreidt in de regio.

Sierlijke witsnuitlibel (man)
Sierlijke witsnuitlibel (man)
Grote roodoogjuffer
Grote roodoogjuffer

Share This: