Sint-Pietersberg

In het uiterste zuiden van Nederland zijn een aantal vlindersoorten te zien die elders niet voorkomen in Nederland. Vooral de Sint-Pietersberg staat hierom bekend, en dan met name het zuidwestelijke gedeelte waar on-Nederlands kalkgrasland te vinden is.

Op weg naar Limburg nog een stop gemaakt in de buurt van Weert, om het bont dikkopje te kunnen zien. Daar bleken ook veel bruine korenbouten te vliegen.

Bont dikkopje
Bont dikkopje
Bruine korenbout
Bruine korenbout

Op de Sint-Pietersberg heb ik de familieleden van het bont dikkopje, het bruin dikkopje en kaasjeskruiddikkopje, op verschillende dagen helaas niet kunnen aantreffen. Gelukkig wel een aantal nieuwe soorten kunnen bijschrijven, zoals het boswitje, een net uitgeslopen plasrombout en in het nabij gelegen Jekerdal het klaverblauwtje.

Plasrombout
Plasrombout
Klaverblauwtje
Klaverblauwtje

Op de Bemelerberg, ten oosten van Maastricht, zit nog een populatie veldparelmoervlinders. ’s Ochtends vroeg een exemplaar kunnen vastleggen in de ochtenddauw.

Veldparelmoervlinder
Veldparelmoervlinder

Share This:

Leave a Comment