Vogels bij de Noordhollandse bollenvelden

In augustus is het altijd goed vogelen in de kop van Noord-Holland. De bollenvelden zijn dan onder water gezet en de trek van steltlopers uit noordelijke streken is volop aan de gang. Een ideale combinatie om leuke soorten te zien. De bollenvelden worden onder water gezet om ze vrij te maken van aaltjes, onkruid en bollenresten. Het water trekt muggen en watervlooien aan en daar maken vogels dankbaar gebruik van.

Op zaterdagochtend vroeg vertrokken om eerst de sporenkievit te bekijken, die zich al enkele dagen ophoudt. De sporenkievit is in Nederland een zeer zeldzame dwaalgast uit oostelijke streken. 

Sporenkievit
Sporenkievit

Daarna de verschillende bollenvelden afgereden om te speuren naar leuke soorten. Gelukkig was ook de lachmeeuw weer aanwezig, een jaarlijkse pleisteraar in deze contreien. De soortenlijst breidde zich verder uit naar lepelaar, witgat, bosruiter, oeverloper, krombekstrandloper, grutto, watersnip, kemphaan en groenpootruiter.

Lachmeeuw
Lachmeeuw
Bosruiter
Bosruiter
Kemphaan
Kemphaan
Watersnip
Watersnip
Oeverloper
Oeverloper
Witgat
Witgat
Witte kwikstaart (juv.)
Witte kwikstaart (juv.)

Daarna nog even doorgereden naar de grote kolonie grote sterns bij Petten. Duizenden vogels nestelen hier op een klein eilandje. De jonge sterns zijn al bijna groot en worden volop gevoed.

Grote stern
Grote stern
Grote stern
Grote stern

Tenslotte weer teruggereden naar Balgzand, waar een terekruiter werd gemeld. Hij was verrassend moeilijk te vinden tussen de vele tureluurs, maar uiteindelijk vond ik hem terug, voor mij een nieuwe soort en een mooie dagafsluiter.

Terekruiter
Terekruiter

Share This:

Leave a Comment