Een scharrelaar op Texel

De scharrelaar is broedvogel van zuid- en oost-europa, die als dwaalgast eens in de 5 jaar een keer in Nederland te zien is. In september 2018 bivakkeerde er een twee dagen op Texel. Het is altijd weer spannend of de vogel na een lange reis en wandeling nog ter plaatse is, maar dit bleek gelukkig het geval.

Scharrelaar
Scharrelaar

Op de terugweg nog langs Spaarnwoude gereden, waar een rosse franjepoot soms vlak langs de oever van de waterplas zwom. Ook een watersnip bleef vlak langs de rietkraag.

Rosse franjepoot
Rosse franjepoot
Watersnip
Watersnip

Share This:

Leave a Comment