Rust in Noord-Groningen

In Noord-Groningen vind je nog rust en ruimte. November is meestal een rustige vogelmaand, maar op de kwelders aan de waddenkust houden zich veel vogels op. Een uurtje stilstaan en wachten leverde hier veel leuke soorten op die telkens in groepjes over de dijk en weer terug vlogen, zoals strandleeuwerik, sneeuwgors, veldleeuwerik, kneu, putter en graspieper.

Strandleeuwerik
Strandleeuwerik

Achter de dijk kon ik met de auto als schuilhut nog een aantal foto’s maken van vogels in het Noord-Groningse boerenlandschap.

Ringmus
Ringmus
Winterkoning
Winterkoning
Roodborst
Roodborst
Roek
Roek
Torenvalk met prooi
Torenvalk met prooi

Share This:

Leave a Comment