Verrassend vogelen in maart

Een dagje vogelen in maart is altijd leuk. De combinatie van nog aanwezige wintergasten en vroege terugkeerders uit zuidelijke streken maakt het altijd weer onvoorspelbaar. Het aantal vogels bleek niet overweldigend in en rondom de Oostvaardersplassen, maar toch een aantal leuke foto’s kunnen maken.

Scholekster
Nonnetjes
Nonnetjes (vrouw)

Een tafeleend was langdurig aan het foerageren vlak voor de kijkhut. Eén keer had hij blijkbaar flink in de bodem gewroet want hij kwam onder de modder weer boven.

Tafeleend
Tafeleend

In de Flevopolder zijn in de winter veel roofvogels aanwezig op plaatsen waar veel muizen aanwezig zijn. Buizerd en torenvalk natuurlijk, maar ook zag ik een overwinterende blauwe kiekendief en ruigpootbuizerd.

Ruigpootbuizerd
Ruigpootbuizerd
Blauwe kiekendief (vrouw)
Blauwe kiekendief (vrouw)

Share This:

Leave a Comment