Zeearenden in de Oostvaardersplassen

Sinds 2006 broeden er zeearenden in Nederland. In dat jaar vloog er voor eerst een jong uit in de Oostvaardersplassen. In de jaren daarna breidde het aantal broedplaatsen zich uit in Nederland en inmiddels broeden er zo’n 12 paren. De Oostvaardersplassen blijft een hotspot, in de nazomer van 2019 waren er vanuit Kijkhut de Schollevaar soms wel 6 jonge en 2 volwassen exemplaren tegelijk te zien. Prachtig om mee te maken!

Zeearenden
Zeearend
Zeearend

Share This:

Leave a Comment